P.Btw-nummer03886970049

Pec: morandiroberta@pec.it​​

Blue Point via  XXVIII Aprile 19,

12100 Cuneo (CN)

bluepointbianco

Blue Point:

Via  XXVIII Aprile 19,  12100 Cuneo (CN)


facebook
instagram
whatsapp
messenger
telegram
phone

E-mail:

info.bluepoint.cn@gmail.com​

Copyright Robymo74

Telefoon: (+39) 0171 324442 

Mobiele telefoon: (+39) 333 4990827

P.Btw-nummer03886970049

Pec: morandiroberta@pec.it​​


facebook
whatsapp
messenger
telegram
phone
foursquare
image1014

FAQ

Wat is authenticatie van een document?


De authenticatie van een fotokopie bestaat uit de bevestiging van de conformiteit met het origineel, afgegeven aan het einde van een fotokopie door de bevoegde ambtenaar.

Indien de kopie uit meerdere bladen bestaat, moet naast de volledige handtekeningen het officiële stempel (indien mogelijk onderaan, anders op de achterkant) ook de handtekening van dezelfde ambtenaar in elk exemplaar worden opgenomen.

Het stelt u in staat om eenkopie van een document tepresenteren in plaats van het origineel.

De gecertificeerde fotokopie vervalt niet.

Om deze te verkrijgen, moet u een identiteitskaarten het originele document bij u hebben, dat moet worden gelegaliseerd.

Behalve in zeer zeldzame gevallen waarvoor geen zegel vereist is, heeft u elke 4 pagina's eenzegelnodig (€ 16,00).​

mouseblutrasp

Wat is beëdigde vertaling ?


Beëdigde Vertalingen Zijn Vertalingen die onder ede voor de griffier van het Hof, de vrederechter of een notaris officieel zijn gemaakt, waarbij de vertaler zweert de tekst in kwestie goede getrouw hebben vertaald,  met als enig doel om de waarheid bekend maken.

Door het afleggen van de eed aanvaardt de vertaler de verantwoordelijkheid voor wat hij of zij heeft geschreven, inclusief de strafrechtelijke verantwoordelijkheid.

De eeden de legalisatie zijn onmisbare procedures om elk document in een anderetaal dan de oorspronkelijke taal aaneen kantoor kunnen voorleggen.

Volgens de wet is het de persoon die de vertaling uitvoert die de eedvoor de bevoegde autoriteit moet afleggen.

De stempels moeten worden vertaald en de handtekeningen moeten worden weergegeven.

Als ze niet duidelijk of leesbaar zijn, moet worden aangegeven: onleesbare stempel, onleesbare handtekening.

Foto's van de verschillende stempels die op het document zijn aangebracht, moeten door de vertaler worden aangegeven (bv. foto van de betrokkenpersoon, stempel van €..., enz.).

Verplicht: origineel document (of gewaarmerkt afschrift), vertaling, mondelinge verklaringen een zegel (€ 16,00) om de 100 regels op elke4 bladzijden.

traduzioni

Wat is de legalisatie?


Legalisatie Bestaat Uit het certificeren van de juridische kwaliteit door een ambtenaar die een document heeftondertekend.

Legalisatie is vereist na de beëdigde vertaling van documenten voor het buitenland.

Legalisatie van een document betekentdat de handtekening van de ambtenaar wordt bevestigd op het moment van de eed van de vertaler.

Openbare Documenten die door buitenlandse autoriteiten (met inbegrip van diplomatieke consulaire missies) worden afgegeven, worden gelegaliseerd zodat ze in Italië Geldig Zijn, endocumentenen handelingen die in Italië Worden Afgegeven Zodat ze in het buitenland geldig zijn.

Privé-documenten worden alleen gelegaliseerd als ze worden omgezet in openbare documenten.

Er Moet Altijd Een Gewaarmerkte Vertaling van het document wordenverstrekt.

mouseblutrasp

Wat is een apostille ?


Een Apostille is een certificaat dat op internationaal niveau de authenticiteit van elke openbarehandeling met volledige rechtsgeldigheid bevestigt.

Documenten die zijn opgesteld of geldig moet zijn in een van de landen van het Verdrag Ter Afschaffing van de legalisatie van buitenlandse openbare wetten (Aja, 05.10.1961) moeten de apostille dragen.

Een apostille vervangt de legalisatie.

Een apostille is een aantekening met een specifieke stempel die op eenorigineel document wordt aangebracht.

Er Moet Altijd Een Gewaarmerkte Vertaling van het document wordenverstrekt.

traduzioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
mouseblutrasp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
traduzioni
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
mouseblutrasp
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder