sfondo2
sfondo2
sfondo2

blue point trasp

Blue Point 

di Morandi Roberta

Ku ndodhemi

Kontaktet

sberleffo-white
sberleffo-white
sberleffo-white


Telefoni (+39) 0171 324442
Celular (+39) 333 4990827
info.bluepoint.cn@gmail.com
P. IVA  03886970049 
PEC morandiroberta@pec.it

ORARI I HAPJES

Mëngjesi: me termin
Pasdite: 14:00 - 18:30
Die: Mbyllur

Via XXVIII Aprile 19

 12100 Cuneo (CN) - Italy

blue-point-presentazione-grafiche_pagina_05.jpeg

facebook
telegram
whatsapp

ÇFARË JANË

Përkthimet e certifikuara

tw-12

Një përkthim i certifikuar është një përkthim i vërtetuar i cili përmban nënshkrimin dhe vulën e përkthyesit zyrtar të cilit i bashkëngjitet një certifikatë që lëshohet nga i njëjti përkthyes ose studio përkthimi/ translation service provider .  
Kjo certifikatë quhet Certification of Translation Accuracy.

CERTIFIKATA E SAKTËSISË 

SË PËRKTHIMIT: Specifikimet

Në pjesën e parë të certifikatës së saktësisë, përkthyesi vërteton kualifikimet dhe regjistrimet e tij (p.sh.: regjistrimi në Regjistrin e CTU-së të një gjykate ose anëtari të AITI/ANITI ose organi tjetër italian ose ndërkombëtar si përkthyes profesionist), si dhe kompetencat e tij në gjuhët e përkthimit. Më pas, përkthyesi vërteton se përkthimi është i saktë, pra i vërtetë dhe në përputhje me dokumentin origjinal. Në përfundim, përkthyesi vendos nënshkrimin dhe vulën e tij në fund të certifikatës. Kjo certifikatë zakonisht hartohet në gjuhën e kërkuar. Për më tepër, duke qenë se është një dokument i lëshuar nga një kompani apo profesionist, nuk i nënshtrohet asnjë vule, nuk është akt publik dhe nuk ka vlerë zyrtare, ndryshe nga përkthimi  nën betim në gjykatë.

sfondo2

CERTIFIKATA E SAKTËSISË 
SË PËRKTHIMIT: Çfarë është ajo?
Certifikata e saktësisë së përkthimit, siç tregon emri, vërteton saktësinë dhe vërtetësinë e përkthimit. Për këtë qëllim plotësohet nga përkthyesi me të dhënat e tij personale dhe informacionin për çdo kualifikim profesional. Zakonisht, lëshohet në letër me kokë dhe me të dhënat e kontaktit të përkthyesit ose kompanisë së përkthimit.

sfondo